Ki risk potansyèl ak / oswa konplikasyon ki ka rive nan yon piki jwenti fasèt?

  • Reyaksyon alèjik
  • Senyen
  • Enfeksyon
  • Malèz nan pwen nan piki a oswa vin pi grav nan sentòm doulè
    Nè oswa domaj mwal epinyè oswa paralizi

Kontakte nou