TRETMAN

Rezilta Pasyan yo

Li sa pasyan nou yo ap di sou nou

Temwayaj

KISA YON ENJeksyon PRP?

Plasma ki rich nan plakèt, oswa PRP, se yon sibstans ki ankouraje gerizon lè yo sou fòm piki. Plasma se yon eleman nan san ou ki gen faktè espesyal, ki ede ankouraje geri tisi mou.

KIJAN LI EDE?

Lide a se ke enjekte PRP nan tisi domaje ap ankouraje kò ou yo grandi nouvo, selil ki an sante ak ankouraje geri nan zòn ki afekte yo. Anviwon 80% – 90% nan pasyan ki gen jwenti oswa nan misk blesi rapòte ke piki PRP avèk siksè soulaje sentòm yo.

PRP pwosesis:

  • Pwofesyonèl swen sante pral trase yon echantiyon nan san ou.
  • San an mete nan yon santrifujeur. Sa a se yon machin ki vire alantou trè vit, sa ki lakòz konpozan san yo separe. Pwosesis separasyon an pran apeprè 15 minit.
  • Doktè ou pral enjekte PRP a nan zòn ki afekte a.

POSSIBLE SIDE EFFECTS?

  • Enfeksyon mwens pase 1%
  • Doulè nan sit piki a

Rekiperasyon: Nou rekòmande ke ou repoze jou a nan piki a, men ou ka rezime aktivite regilye jou ki anba la a.

Orè yon Konsiltasyon

Miami
305.931.5567

Kontakte nou